Kazım Karabekir Mah. 246. Sokak No: 25/A BAĞCILAR – İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: (0212) 550 58 94 – Faks: (0212) 550 58 95

E-Mail: info@uctepeyapi.com.tr

İLETİŞİM FORMU